Voda

Články pro štítek Voda
Hoóponoponopo, hypnóza, relaxácia, sebaliečenie, všeobjimajúca láska
3.12. 2017

Svetlo, Voda a Čistota slov Ho´oponopono, ako kľúčový spôsob, ako vyčistiť bloky

Voda je jednou z najdôležitejších zložiek v našom organizme. Je našou súčasťou a s pribúdajúcim vekom množstvo vody v našom tele klesá. Zastúpenie vody v našom organizme tvorí: v srdci 80-90% v mozgu 80% v krvi 83% vo svaloch 75% Voda je neutrálna a prijíma informácie sama o sebe. Nakoniec...