Sprevádzam ľudí objaviť v sebe pokoj a sebaliečenie

Táto webová stránka je o duchovnej podstate človeka. Hypnoterapii, hypnóze, meditáciách, modlitbách, EFT, NLP, Ho´oponopono a iných technikách, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš život.  

Vedomé poznanie Ducha nám daruje vnútornú istotu. Vedie nás k vedomému životu, ktorý nás oslobodzuje. Ktorý nás myšlienkovite odpútava od všetkých strachov.  Život je radosť, večne vybrujúci rytmus, harmónia a zvuk.

  • Rozpoznajte, že šťastie je vo vás

  • Keď je myseľ pokojná, zvládne aj nemožné

  • Pomôžem vám pri zmene vašich negatívnych presvedčení a programov

  • Pri emočných a fyzických problémoch, ako sú: vzťahy, strachy, traumy, stres, závislosti, práca, úspech, zdravie, rôzne bolesti, chronické a akútne ochorenia, alergie a i.

  • Naučíte sa ako si môžete pomôcť sami

  • Naša povaha je sloboda, jediná povinnosť a jediné právo LÁSKA, RADOSŤ POKOJ

Nebojujte proti sebe, začnite so sebou spolupracovať a objavte mechanizmy, ktoré vás nútili stresovať sa a mať rôzne obavy. To, že ste doteraz nevedeli ako zmeniť čokoľvek negatívne, stresujúce vo vašom živote, neznamená, že to nedokážete!

Zaraďte do svojho života POKOJ a objavte ako jednoducho môžete meniť svoje pocity, emócie, chute a čokoľvek ďalšie, či už úbytok hmotnosti, úzkosť, hnev, odvykanie si od fajčenia, alkoholu, rôzne fóbie (ako napr. strach z lietania, pavúkov, šoférovania…) hryzenie nechtov, bolesť a i. 

Osloboďte svoje podvedomé procesy, uverte si a uzdravte sa.

Naša povaha je sloboda, jediná povinnosť a jediné právo LÁSKA, RADOSŤ POKOJ

Medzi techniky, ktoré používam patria: hypnoterapia, NLP, koučing, konzultácie, Ho´oponopono, metafory, sebadotazovanie, meditácie, afirmácie, EFT, zrkadlová technika, modlitby a i.

Tieto techniky umožňujú zmiernenie obáv, fóbií a odstránenie /transformáciu/ závislostí.

Medzi nimi sú úbytok hmotnosti, úzkosť, hnev, depresie, frustrácie, pocity viny, odvykanie si od fajčenia, alkoholu, rôzne fóbie (ako napr. strach z lietania, pavúkov, šoférovania…) hryzenie nechtov, bolesť a ďalšie…

hypnoterapia, koučing, poradenstvo, hypnóza, sebaliečenie, sebaláska, láska

Hypnoterapia

je liečivé umenie venované na pomoc ľuďom prekonať problémy. Je jednou z ciest, ako sa napojiť na svoje jadro. Byť šťastný. Ide o silnú holistickú liečivú techniku, ktorá dokáže efektívne riešiť celý rad problémov, vrátane stresu, úzkosti, emočných porúch, fóbie, závislosť, chronickej bolesti, kontroly hmotnosti a i. 

EFT, maják, konzultácie, poradenstvo, koučing, meditácie, hypnóza, hypnoterapia, zdravie, sebaliečenie

EFT - technika emočnej slobody

Ide o silnú holistickú liečivú techniku, ktorá dokáže efektívne riešiť celý rad problémov, vrátane stresu, úzkosti, emočných porúch, fóbie, závislosť, chronickej bolesti, kontroly hmotnosti a i. Poťukávaním si na určité, dané meridiánové body na tele sa touto jednoduchou alternatívnou metódou odstránia energetické bloky, ktoré bránia energii voľne prúdiť. Terapia je založená na kombinovaných princípoch starovekej čínskej akupresúry a modernej psychológie. Poklepávaním sa stimulujú akupresúrne body a pritom sa nahlas opakuje stručne formulovaný problém. Náš energetický systém takto nadobúda opäť vnútornú harmóniu. V "energetických blokoch" začína opäť prúdiť energia.

meditácia, kontemplácia, zdravie, šťastie, láska

Meditácia

pomôže vám zbaviť sa zbytočných strachov, obáv, blokov a napojiť sa na svoje zdroje. Budeme sa učiť Shamathu, Shine - Lhagthong.... Ich integrácie do správania prostredníctvom pokračujúcej aplikácie prítomnosti a uvedomenia v každom okamihu každodenného života. Kontenplácii. Očistenie a napojenie sa na energiu Zdroja. 

služby, hypnóza, hypnoterapia, koučing, poradenstvo, konzultácie, sebaliečenie, zdravie, sebarozvoj

NLP - neuro-lingvistické -programovanie

NLP je umenie alternatívnej terapeutickej metódy. Predovšetkým o harmonickej komunikácii. Telo a myseľ tvoria neoddeliteľný celok.

NLP - N - neuro - označuje zmyslové orgány, to, že svet vnímame práve našimi zmyslami

L - lingvistické, označuje reč a to, že vnímané a prežívané je organizované, uchovávané a predávané práve pomocou jazyka

P - programovanie - znamená opakujúce sa vzorce vnímania, myslenia a cítenia - naše vedomé a nevedomé plánovanie situácií na základe jazykového hodnotenia vnímanej situácie. Na počiatku bolo SLOVO 

Ho´oponopono

Ho´oponopono je stará havajská technika pre objavenie a nájdenie vlastného JA. Čistenie negatívnej energie. Návrat do nulového stavu. Stačí, ak prevezmeme zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote. Neanalyzuje, kde problém vznikol a čo je to presne za problém. Ho´oponopono je všeobjímajúca láska 

"Ja osobne garantujem vašu spokojnosť. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vám pomohla uspieť!"

Spôsob, ako zlepšiť svoj život vo všetkých oblastiach, pre ktorú sa rozhodnete

Osobne vo Zvolene alebo prostredníctvom skypu.

Možno patríte k tým, čo nevedia ako ďalej. Opakovane sa Vám deje to isté a vy už neviete, ako z tohto večného kolotoča vystúpiť. Vyskúšali ste už všetko možné a nič nefungovalo poriadne, či dlhodobo.

Možno zažívate strachy, úzkosť, máte zdravotné problémy. Vaše vzťahy nie sú práve najideálnejšie a Vaša práca Vás ubíja a neprináša toľko financií, koľko pre svoj život potrebujete. A možno Vás trápi niečo úplne iné.

Predstavte si, že sa dokážete jednoducho zbaviť stresu a vďaka tomu sa uvoľniť. 

Často kladené otázky

Tu nájdete najčastejšie otázky, ktoré sa ma pýtate

Čo je to hypnóza?

Hypnotický stav bol využívaný už od nepamäti. V dejinách sa nachádza vo všetkých obdobiach zmienka o liečení a uzdravovaní prostredníctvom sily myšlienok v uvoľnenom a rozšírenom stave vedomia. Hypnóza je stav. Stav bytia. Je to predovšetkým forma harmonickej komunikácie so sebou samým. Prináša harmóniu a viac možností do akejkoľvek oblasti. Zažívame všetky hypnózy počas nášho dňa. Do hypnózy vstupujeme dobrovoľne niekoľkokrát počas dňa. Hypnóza je najsilnejšia a najuniverzálnejšia zručnosť, ktorú by ste sa mohli niekedy naučiť. Obľúbená technika k zníženiu utrpenia, pretože sa dá ľahko naučiť a aplikovať. Jednoduchý spôsob ako pomôcť sám sebe, ale aj iným, byť uvoľnený a šťastný. Je to liečivé umenie venované na pomoc ľuďom prekonať problémy. Je jednou z ciest, ako sa napojiť na svoje jadro. Byť šťastný. Hypnóza je jednoducho liečenie ľudskej mysle. Hypnóza je vlastné liečenie /sebaliečenie a transformácia/ v stave hypnózy využívame vlastnej kapacity vysporiadať sa s vlastnými problémami. Hypnóza je prírodný duševný stav. Zmierňuje bolesti rôznych stavov fyzických, aj psychických. Je široko rešpektovanou a je to praktický spôsob liečby.

Čo je to technika EFT?

Ide o silnú holistickú liečivú techniku /techniku emočnej slobody/, ktorá dokáže efektívne riešiť celý rad problémov, vrátane stresu, úzkosti, emočných porúch, fóbie, závislosť, chronickej bolesti, kontroly hmotnosti a i. Poťukávaním si na určité, dané meridiánové body na tele sa touto jednoduchou alternatívnou metódou odstránia energetické bloky, ktoré bránia energii voľne prúdiť. V priebehu života sme nahromadili rôzne negatívne emócie a traumatické zážitky, ktoré sme nespracovali správne. Negatívne energie ktoré bránia energii voľne prúdiť, a ktoré sa po určitom čase prejavujú v podobe rôznych fyzických a psychických ťažkostí. Terapia je založená na kombinovaných princípoch starovekej čínskej akupresúry a modernej psychológie. Klepanie končekov prstov na koncové meridiánove body, zatiaľ čo sa zameriava na negatívne emócie, alebo fyzické vnemy, pomáha upokojiť nervový systém, prepracovať mozog, aby reagoval zdravším spôsobom a obnovil telesnú rovnováhu energie. EFT metódou / poklepávaním sa stimulujú akupresúrne body a pritom sa nahlas opakuje stručne formulovaný problém. Náš energetický systém takto nadobúda opäť vnútornú harmóniu a v "energetických blokoch" začína opäť prúdiť energia.

Čo je to NLP metóda?

Umenie alternatívnej terapeutickej metódy, predovšetkým o harmonickej komunikácii. Harmonickej a efektívnej komunikácii. Telo a myseľ tvoria neoddeliteľný celok. NLP - N - neuro - označuje zmyslové orgány, to, že svet vnímame práve našimi zmyslami L - lingvistické, označuje reč a to, že vnímané a prežívané je organizované, uchovávané a predávané práve pomocou jazyka P - programovanie - znamená opakujúce sa vzorce vnímania, myslenia a cítenia - naše vedomé a nevedomé plánovanie situácií na základe jazykového hodnotenia vnímanej situácie

Čo je Ho´oponopono?

Ho´oponopono je stará havajská technika pre objavenie a nájdenie vlastného JA. Čistenie negatívnej energie. Návrat do nulového stavu. Stačí, ak prevezmeme zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote. Neanalyzuje, kde problém vznikol a čo je to presne za problém. Ho´oponopono je všeobjímajúca láska.

Čo je to meditácia?

Pod slovom meditácia si človek môže predstaviť čokoľvek, i nič nerobenie. Meditácia je však hlbokou vnútornou prácou na sebe samom. Stave vedomia, ktoré presahuje duality a koncepčné elaborácie. Cesta založená na náhlom prebudení. Postupnej kultivácii. Meditácia je technika, pomocou ktorej sa človek učí kontrolovať svoje vlastné myšlienky, rozumieť svojim pocitom a spoznávať samého seba. Kontemplovať.

Referencie

Som so službami spokojný a preto by som ich doporučil každému. Z našich spoločných sedení som si odniesol pozitívnejší pohľad /nadhľad/ na život. Pomohli mi v tom "techniky dychu" na upokojenie mysle, ktoré som sa naučil. Tieto stretnutia prinesú človeku pokoj do duše. Treba na tom pracovať. Ďakujem.

Marek Kováčherec

So službami som spokojná. Odniesla som si len pozitívne veci, napríklad ostala som pokojnejšia, dozvedela som sa veľa informácií, ktoré mi boli doteraz neznáme. Upravil sa mi môj cukor v krvi a tak isto sa artróza na prstoch rúk zmiernila. Odporúčam tieto sedenia.

Magdaléna Pohorelcováopatrovatľka

So službami som veľmi spokojná. Odporučila by som ich každému. Z našich spoločných sedení som si odniesla nové poznatky, pocity, kľud a na niektoré veci iný pohľad, ktorý som pred tým mala. Pomáha mi tiež technika EFT, ktorú som sa naučila. Funguje to a pomáha mi to. Ďakujem..

Anna Pavčokovápracovník v oblasti onkológie

Bola som veľmi spokojná, nadpriemerne. Neviem si vynachváliť. Si úžasná žena, lepšieho človeka som nestretla. Úplne zo srdca vravím. Všetko bolo pre mňa prínosné a pomáha mi to. Odniesla som si to najdôležitejšie, čomu sa ešte stále učím, lásku. I keď veľa ľudí je skeptických celkovo, doporučujem takéto stretnutia každému a to preto, pretože cítim zmenu a to čo som túžila, tak sa plní. Ďakujem zo srdca.

Petra Kováčováherečka

Som vďačná osudu, že mi poslal do cesty tak úžasného, vyrovnaného a pozitívneho človeka, ako si Ty. Si ANJELIK darí sa mi vďaka tomu, čo som sa od teba naučila, som veľmi šťastná, že som ťa mohla spoznať. Neprejde deň, kedy by som si na teba nespomenula, veľa si ma naučila a pochopila som, že ty si bola anjel pre mňa, vďaka tebe, tvojim radám ma prestal bolieť kĺb ( svetlo ), chýbaš mi, aj tvoje zmýšľanie, veľa som si od teba vzala. Často na teba myslím, chýbajú mi tvoje pozitívne myšlienky, ďakujem za to.

Helga Hrčkovávydavateľstvo

V našich podmínkách je velmi málo odborníků, kteří problematice rozumí a díky tomu pomáhají lidem eticky. Trochu mě mrzí, že se spíše setkávám s lidmi, kteří bez jakékoliv znalosti lidem servírují nesmyslné sugesce. Vůbec jsem nětušila, co mám čekat, když jsem ebook otevírala a byla jsem příjemně překvapena, protože mezi řádky Katarínina textu jde vidět znalost problematiky a know-how, které převyšuje většinu rádoby expertů. Ebook doporučuji každému, kdo chce žít svůj život v souladu se svou myslí. Katarína se v poslední kapitole velmi trefně ptá: "Máte svoje myšlenky pod kontrolou vy, alebo majú oni vás?..." Již dávno je prokázáno, že v běžném každodenním transu trávíme většinu dne a Katarína učí, jak si ten trans ušít na míru sobě a svému vysněnému životu.

Zuzana Kejíkovákoučka, specialitka na rovnání vbočených palců bez operace www.zuzanakejikova.cz

Mala som zmiešané pocity, vyčerpaná som bola psychicky aj z toho, že sa mi rozpadol vzťah. Už som bola na dobrej ceste opustiť stavy depresie, ale sa mi akosi nedarilo. Po prečítaní si tvojej knihy a našich skype hovorov mi bolo oveľa lepšie, začala som vidieť nové možnosti. Zobrala som život do svojich rúk a už sa nepotrebovala pýtať niekoho tam vonku. S tvojou pomocou, večným optimizmom, vierou v dobro a pozitívne myslenie sa moje vnímanie sveta postupne obrátilo tým lepším smerom. Ďakujem Kati.

Tatiana Pozelova Stockohlm - predajca

So sedeniami som veľmi spokojná. Odniesla som si veľmi veľa a to, že som kľudnejšia, viem riešiť veci nie alkoholom, ale našla som si koníčky a venujem sa viacej rodine.Veľmi rada odporúčam, lebo ma to naučilo, že sa dajú riešiť veci úplne inak. Ešte je predo mnou dlhá cesta, ale už k lepšiemu.

Eva Lipnická Forever Living Products a Kaderník

Stretnutia a sedenia, ktoré som absolvovala, by som doporučila každému. Som veľmi spokojná s terapiami aj s konzultáciami. Veľa som sa naučila nového a užitočného. Z každého stretnutia som si odniesla vnútorný pokoj a pozitívne naladenie. Pomohlo mi to pri práci na sebe samej a pri novom pohľade na seba a svoje okolie. Naučila som sa nové metódy a postupy, ako si pomôcť (zbaviť sa stresu, napätia, zdravotných problémov a i. ) Doporučila by som stretnutia známym, priateľom, rodine, aby im to pomohlo v ich živote.

Slávka Valocková Učiteľka

Před několika dny jsem objevila Vaše webové stránky, které mě svým obsahem zaujaly. Chci Vám za ně poděkovat. Našla jsem tam nové informace a některé z nich využiji ve svém životě. Jsem ráda, že mohu čerpat zkušenosti od někoho, kdo ví, o čem mluví a píše. Ráda se vzdělávám a rozšiřuji své obzory. Možná jsem Vám touto zprávou udělala alespoň trochu radost 😉 Přeji hezký den,

Ellenpráca v osobnom rozvoji

Stretnutia mi pomohli pri vnímaní sabasamej. Naučila som sa žiť s pokojnou mysľou. So spoločných sedení som si odniesla pozitívny prístup ako získať pokojnú myseľ a zbaviť sa negatívnych myšlienok. Zachovať pokoj. Som so službami veľmi spokojná a každému by som takéto sedenia doporučila.

Janka Mišutkováúčtovníčka

So službami a našimi sedeniami som bola veľmi spokojná. Odniesla som si pokoj. Naučila som sa pozitívny postoj ku sebe samej. Objavila som v sebe silu dať výpoveď v práci a zmeniť obor. Pomohlo mi to chápať moje okolie a veci, čo sa so mnou dejú. Určite by som doporučila takéto stretnutia každému, lebo sa cítim šťastnejšia a pokojnejšia a to isté prajem aj mojim priateľom a aj ostatným ľuďom.

Marcela MilkováNemocnica

Dostala som sa k tvojmu odkazu o negatívnom myslení. Ďakujem ti veľmi pekne. Túto hru už vlastne hrám sama so sebou od vtedy ako som vlastne pozitívne myslenie objavila a prišla som na to, že v prítomnosti ľudí, ktorí takto myslia sa cítim oveľa lepšie, ako opačne. Sama som bola veľká negativistka, a vieš si predstaviť, ako som sa narobila aby som s tým pohla. No je to nekonečná práca na sebe a som ti vďačná za pomôcky, ktoré si mi ukázala. Pekný deň ti prajem a tiež všetko dobré.

Valéria ZáchenskáTlačiareň

Naše stretnutia mi veľmi pomohli a pomáhajú. Už sa tak nezadýcham a nebýva mi nevoľno, čo mi pred tým bývalo často. Lieky na tlak už neužívam a cítim sa oveľa lepšie. Technika dýchania so "zádržou", ktorú si ma naučila mi pomáha. Cítim sa lepšie a mám pocit, že mám viac energie. Stretol som partnerku, v čo som pred tým už sám neveril. Po pár našich stretnutiach, našich spoločných rozhovorov sa to zmenilo. Ďakujem Katarína.

Ivan Šipiošdôchodca

Pri našich spoločných stretnutiach som sa mnohému naučil a veľa pochopil. Technikou dýchania, ktorú som sa naučil, dokážem teraz zostať omnoho dlhšie v kľude i keď príde na mňa nutkanie na wc aj v situácii, v ktorej to bolo pred tým pre mňa obtiažne, stresujúce. Naučil som sa situáciu ovládnuť a zvládnuť.

Juraj DobrockýDôchodca

So službami a našimi sedeniami som veľmi spokojná. Naučila som sa nájsť v sebe silu a harmóniu. A veriť si. Nastala zmena, v niektorých, pred tým zdravotných problémoch, ako bol piesok v moči, ktorý sa už nevyskytol na snímkoch. Ďakujem. Odporúčam.

Dada PohánkováDivadlo

Chci poděkovat, že jsem si mohla přečíst e-book 5 krokov, ako sa stať sám sebe hypnoterapeutom a koučom. Je úžasné, s jakou láskou jsi to psala. Mám z toho pocit, jako bys všechny lidi milovala a chtěla jim pomoct - to je úžasné 🙂 Je super, jak jsi popsala ty hypnózy - dobře popsané kroky i fáze, hezky rozepsané příběhy. Podle mě je to takhle velice praktické a užitečné. Moc ti děkuju, že jsem si tenhle e-book mohla přečíst. Přiměl mě k další práci na sobě samé.

Lidka
Katarína Lihocká
Katarína Lihocká

VŠETKY INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SLÚŽIA IBA PRE VAŠE INFORMAČNÉ ÚČELY. INFORMÁCIE, KTORÉ NÁJDETE NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH BY NEMALI BYŤ VAMI POUŽÍVANÉ AKO LEKÁRSKA POMOC, ALEBO AKO NÁHRADA ZA ODBORNÚ LEKÁRSKU POMOC, STANOVENIE DIAGNÓZY ALEBO LIEČBY. S PRÍPADNÝMI OTÁZKAMI, KTORÉ MÔŽETE MAŤ OHĽADOM ZDRAVOTNÉHO STAVU SA VŽDY PORAĎTE SO SVOJIM LEKÁROM. PRODUKTY A SLUŽBY HYPNOTERAPIE NEMAJÚ DIAGNOSTIKOVAŤ A LIEČIŤ CHOROBY. JEDNÁ SA O PRÍRODNÉ PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ SÚ URČENÉ NA POUŽITIE AKO DOPLNKOVÉ LIEČEBNÉ UMENIE. PRODUKTY A SLUŽBY POUŽÍVAJTE PODĽA POKYNOV A AK BUDETE POTREBOVAŤ LEKÁRSKU POMOC, DIAGNOSTIKU ALEBO LIEČBU NAVŠTÍVTE LEKÁRA.

Potrebujete pomoc?

Som tu pre vás, rada vám pomôžem.