Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránkach cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na vedomie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca

Volám sa Katarína Lihocká, bydliskom Švermova 37, 960 01 Zvolen, IČO 50 643 029 a prevádzkujem webovú stránku www.katarinalihocka.sk Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akými účelmi, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle 0948299579 alebo na e-mail: katarina@katarinalihocka.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zvlášť zákonom o ochrane osobných údajov GDPR, a teda, že:  

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

plním podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, ktoré nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zasielanie e-mailov, newsletterov, dodania zbožia, zasielanie online kurzov)
  • vedenie účtovníctva, ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov
  • marketing - zasielanie newsletterov, Vaše osobné údaje (e-mail, meno) pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ho najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.
  • Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od poskytnutia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu, len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovu adresu napr. pre ramarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu. Ten možno samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
  •  fotografická dokumentácia - živé akcie napr. fotky na webových stránkach, v e-mailoch Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu behu premlčaných lehôt, pokiaľ zákon nestanový ďalšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam cookies vašej IP adresy, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom mám prístup ja. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorý vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

SmartSelling a.s. ( SmartEmailling, MioWeb, Fapi, Proaffil)

Faccebook

Google

Je možné, že sa v budúcnu rozhodnem využiť ďalšie aplikácie a spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v zemiach, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu:  katarina@katarinalihocka.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.  

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne a neplatné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky vaše údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositelnosť

Pokiaľ by ste chceli vaše osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. Potrebujem aspoň niekoľko dní  na spracovanie.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať,  máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše údaje od seba/zo svojho systému i všetkých ostatných spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem niekoľko dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, ako napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že tak ako ja i zamestnanci a spolupracovníci, ktorí  budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.   

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.