energia, čakry, aura, hypnoterapia, koučing, hypnóza, konzultácia, poradenstvo, láska, zdravie, šťastie, sloboda

Čo je prirodzený potenciál každého človeka?

Absolútny potenciál

Celý náš život a to ako ho prežijeme sa týka bezprostredne našej vlastnej konkrétnej skúsenosti. Každý jeden človek na tejto planéte prežije svoju vlastnú skúsenosť bytia. Čo máme všetci je náš prvotný stav.

rôznych úrovní energie, ktorý počas života zažívame ako vnútorný chaos, utrpenie, alebo osvietenie /to je stav, ktorý utrpenie prekračuje/. V našom obmedzenom svete žijeme a konáme v troch úrovniach:

  1. úroveň tela
  2. úroveň hlasu
  3. úroveň mysle

Naša hlavná životná sila úzko spojená s dychom je úroveň hlasu. Myseľ je neviditeľným aspektom nášho života.

Aby sme sa ako ľudské bytosti mohli spojiť v najvnútornejších bytím, slúžia nám k tomu rôzne meditácie a techniky, ktoré nás k stavom „osvietenia“ poznania dokážu priblížiť, alebo nakoniec aj doviesť.

Myseľ v našom živote našimi myšlienkami, pocitmi a konaním ovplyvňuje a určite náš život ako žijeme. Ak je myseľ dlhodobo roztržitá a v depresii, vytvára na energetickej úrovni rôzne poruchy, v dôsledku čoho vznikajú rôzne onemocnenia.

NeMoc

znamená, že nemáme moc nad svojím životom. A začínajú vznikať tzv. choroby. Našťastie tento proces je aj vratný a to prácou na všetkých týchto troch úrovniach TELA, HLASU a MYSLE. 

Ak pracujeme so všetkými úrovňami, môžeme dospieť k pôvodu ochorenia a nájsť spôsob, ako chorobu odstrániť. A tak navrátiť svojmu organizmu pôvodnú rovnováhu.

„Čo si myseľ dokáže predstaviť, to dokáže aj uskutočniť.“

Prirodzená podstata mysli. Prirodzený stav každého človeka. Tento stav bytia je pôvodom všetkého a vytvára všetko. Aby sme mali bdelé myslenie a stali sa pánmi svojej vlastnej mysli, potrebujeme si vytvoriť základ pre toto poznanie bdelosti. Bdelého vedomia.

Napomáhajú nám k tomu meditácie, jóga, hypnóza, rôzne techniky. Je to o správnom pochopení. Pôvodným stavom mysli je jej jasnosť. Ak sme si tohoto stavu my ľudia nie vedomí, v mysli nám vznikajú iluzorné myšlienky. To sú také myšlienky, ktoré nie sú reálne.

Tieto myšlienky v nás potom vyvolávajú vášne a vykonávame činnosti, ktoré si hromadíme. Či kladné alebo záporné. A zapríčiňujú náš budúci stav. Čiže aj to, či sme zdraví alebo chorí. Vidíme teda, že podstatou a počiatkom mysle je zmena.

Aké myšlienky máme, taký je náš život a náš fyzický stav bytia.

Meditovať by sa malo učiť už v detstve, v škôlkach a na školách. Pokiaľ ignorujeme túto skutočnosť a sústavne sa niečím rozptyľujeme, ilúzie a vnútorný zmätok sa stupňujú.

Zodpovednosť za svoj vlastný život sa naučíme odovzdávať iným. Pretože tieto návyky sa v nás naďalej prehlbujú a zakoreňujú.

Naša myseľ je však čistým základom svetla. To je stav každého človeka. Základom všetkého je /naše/ poznanie. Keď svoju myseľ očistíme svojou ničím nerozptýlenou bdelou pozornosťou, prekážky a ilúzie sa rozplynú.

Náš vonkajší svet, ktorý vnímame, nie je nič reálne

Je iba iluzornou vidinou našej mysli. Každý človek má svoje vlastné videnie sveta. Odlišné od toho akú má vlastnú skúsenosť. Poznať myseľ znamená byť si plne vedomí svojich myšlienok, ktoré vznikajú, bez toho, aby sme začali vykonávať nejakú činnosť.

energia, čakry, aura, hypnoterapia, koučing, hypnóza, konzultácia, poradenstvo, láska, zdravie, šťastie, sloboda

Myšlienky sú veľmi rýchle a môžeme spadnúť z bdelého stavu /beta stavu/ do stavu spánku /alfa, theta, či delta/ a snívať rôzne sny. Príbehy. Keď si udržíme v oboch stavoch, kľude aj v pohybe bdelú prítomnosť, potom sme ju vedome rozpoznali.

Keď meditujeme, nie je tak ľahké dostať sa do stavu kľudnej mysle. Častejšie sa stáva, že nerozpoznávame pohyb myšlienok a zaujímame sa o ne. To je znak nepozornosti.

V meditácii to nie je ľahké pochopiť. Stav kľudnej mysli je ten priestor kde nevznikajú myšlienky, jeho vedomé rozpoznanie nehodnotíme. Ono iba je.

Človek by mohol dôjsť k presvedčeniu

Keď si niekto prečíta tento článok mohol by sa domnievať, dôjsť k presvedčeniu, že všetko je iba nereálna ilúzia a že si teda môže robiť čo chce. To by bola ale veľká chyba. Pretože, pokiaľ máme toto fyzické telo, musíme brať ohľad na jeho potreby. Mať na pamäti, čím je obmedzené.

Preto si musíme neustále udržovať bdelé vedomie prítomnosti. Nenechať sa ničím rozptyľovať. To znamená nezaoberať sa minulosťou, neplánovať budúcnosť a nenechať sa ani zaujímať iluzornými myšlienkami, ktoré vznikajú práve v tomto okamžiku, ale obrátiť sa do svojho vnútra.

Pozorovať vlastnú myseľ a ponechávať ju vo svojom vlastnom skutočnom stave, ktorý všetky limity minulosti, prítomnosti a budúcnosti presahuje. Zotrvávať v tomto autentickom stave.

Žite život svojich snov! Je to nielen možné, ~ to je vaše právo od narodenia!
Chcete byť pokojnejší, zdravší, mať viac času na rodinu a konečne svoj život žiť podľa svojich predstáv? Potom kliknite na tento link Kontakt>>  a ja už sa teším na osobné stretnutie s Vami!

Radi by ste prispeli ľubovoľnou čiastkou a podporili tvorbu a chod stránok? Oceňujem vaše dary >> 

Prajem príjemný pokojný čas a šťastie každý jeden deň 

Páčil sa vám článok, zdieľajte ho so svojimi priateľmi na facebooku 🙂

Miluje život, taký aký je. V každej jeho chvíli.

Je žena, matka jednej dcéry. Expertka na klinickú hypnózu, relaxáciu a meditácie.

Jej najväčšou túžbou je šírenie lásky, harmónie, pokoja a zmiernenie obáv, fóbií a odstránenie závislostí.

Sprevádza ľudí a pomáha im objaviť v sebe vnútorný pokoj a sebaliečenie.

Inšpiruje a motivuje ľudí, aby sa sami naučili žiť zdravo, šťastne a slobodne. Naučili sa využiť svoj potenciál. Vedeli si sami pomôcť a naplno žiť.

Spolupracuje v systéme prosperity a priamej pomoci YeahCoach.
Je HPartners HAkademy.

Pripojte sa na Facebook >>

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.